SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Podnik - Čistá současná hodnota

Čistá současná hodnota

Teoreticky nejpřesnější metoda investičního rozhodování, založená na respektování faktoru času pomocí diskontování. ČSH vyjadřuje, v absolutní výši, rozdíl mezi SH peněžních příjmů z investice a SH kapitálových výdajů na pořízení investice. Ta varianta investic, která má vyšší SH, je považována za výhodnější. Za přijatelné jsou považovány všechny investice, jejichž ČSH je vyšší než nula.

+ Teoreticky nejpřesnější metoda, založená na respektování faktoru času.
+ Umožňuje počítat s konvenčními i nekonvenčními peněžními toky (zohledňuje všechny očekávané P i V)
+ Volba mezi jednotlivými variantami se provede jednoduchým porovnáním, za nejvýhodnější se pak považuje ta varianta, která má nejvyšší ČSH, přípustné jsou přitom všechny varianty s ČSH vyšší než 0 (přinášejí alespoň příjem ve výši úroku).

ČSH = ∑  Pn ( 1 / ( 1+i )n ) - k (korporativní výdaj) = ∑  Vm( 1 / ( 1+i )m
 
N - celková doba pořizování a životnosti (doba existence)
n - jednotlivá léta existence
i - zvažovaná úroková míra
Pn - očekávané peněžní příjmy v n-tém roce existence
Vn - očekávané kapitálové výdaje v n-tém roce existence

Index ČSH

+ Doporučován jako kritérium výběru investičních projektů v těch případech, kdy je nutné vybírat mezi několika projekty, ale zdroje financování neumožňují přijmout všechny projekty, i když mají pozitivní ČSH, jestliže jsou zdroje financování omezeny, je třeba řadit projekty tak, aby dohromady ČSH všech projektů, omezena zdroji financování, byla co nejvyšší, to umožňuje řazení podle indexu ČSH.
+ Všechny varianty s indexem vyšším než 1 jsou přijatelné, nejvhodnější je varianta s nejvyšším indexem.

Index ČSH - poměrový ukazatel, vyjadřující relativní vztah mezi současnou hodnotou peněžních příjmů a současnou hodnotou kapitálových výdajů.

IČSH = ( 1 / ( ∑  Pn ( 1 + i )n ) ) - ( 1 / ( ∑  Vn ( 1 + i )n ) )