SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Právo - Kontrola ve veřejné správě

KONTROLA VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

ZÁSADY KONTROLY VS

KONTROLA ZALOŽENÁ NA VZTAZÍCH NADŘÍZENOSTI A PODŘÍZENOSTI

STÁTNÍ DOZOR NAD VEŘEJNOPRÁVNÍMI SAMOSPRÁVNÍMI ORGANIZACEMI

PARLAMENTNÍ KONTROLA

KONTROLNÍ FCE VÝBORŮ PS

NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD (NKÚ)

Je nezávislý státní orgán a provádí kontrolu:
- hospodaření se státním rozpočtem a finančními prostředky vybíranými na základě zákona
- státního závěrečného účtu ČR
- plnění stát. rozpočtu ČR
- hospodaření s prostředky, poskytnutými ČR ze zahraničí a s prostředky, za které stát převzal záruky
- vydávání a umořování státních cenných papírů
- zadávání státních zakázek

Organizační struktura NKÚ
1. prezident NKÚ
2. viceprezident NKÚ
3. kolegium
4. senáty
5. kárná komora

ÚSTAVNÍ SOUD

Dbá na dodržování ústavnosti a zákonnosti v oblasti VS a do jeho pravomocí patří:

SPRÁVNÍ SOUDNICTVÍ

LZPS zaručuje každému kdo tvrdí, že byl poškozen na svých právech rozhodnutím orgánu VS, právo obrátit se na soud, aby přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí - tomuto procesu se říká správní soudnictví

HROMADNÉ SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

Podílejí se na odhalování nedostatků ve VS. Každý, kdo byl kritikou v těchto prostředcích napaden, může do 1 měsíce zaujmout ve věci stanoviska a šéfredaktor je povinen stanovisko zveřejnit.

Kontrola na základě petic, stížností a podnětů hromadných sdělovacích prostředků

V kontrole VS jsou důležité i petice, stížnosti, periodický tisk a ostatní informační sdělovací prostředky. Společným znakem těchto prostředků je to, že dávají podněty ke kontrolní činnosti, kterou provádí adresát, jemuž jsou podávány

PETICE

Zasláno od M. Díky