SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Právo

PRÁVO, Veřejná správa

Upozornění: Většina zdejších materiálů byla vypracována v letech 2000-2005. Těžko hledat u nás proměnlivější věci než české zákony, čili v těch případech, kde je na ně odkazováno, berte to s velkou rezervou.

1. Právo, jeho formy a tvorba

Pojem právo, formy práva, prameny práva, ústava, zákonodárná moc v ČR, přijímání zákona, normativní právní akty nižší právní síly, normativní právní instrukce.

2. Právní normy

Právní normy, klasifikace, orgány vydávající právní akty, podskupiny právních norem dle obsahu.

3. Platnost a působnost normativních právních aktů

Platnost, působnost, derogační klauzule, retroaktivita, systém práva, druhy právních systémů, normy dle společenských vztahů, základní rozdělení práva.

4. Právní vztahy

Právní vztahy, právní skutečnost, klasifikace právní skutečnosti, realizace právního úkonu, subjekty právních vztahů, působnost, obsah a objekty právních vztahů, druhy deliktů...

5. Aplikace práva státními orgány

Stádia procesu, osvědčení, normativní vs. individuální právní akty.

Obchodní právo

Přednášky z předmětu Obchodní právo. Vývoj obchodního práva, obchodní zákoník, právní úpravy, smlouvy, škoda a náhrady, občanský soudní řád, rozsudky... Poskytla neznámá dobrodinkyně z VŠEM.

k přečteni v Microsoft Word Obchodní právo > velikost 95 kB číst ve wordu (12 str)

Veřejná správa

Zápisky z předmětu Veřejná správa a sociální stát. (thx to M.)
--> Ústavní pořádek v ČR
--> Právo veřejné a soukromé
--> Prameny správního práva
--> Státní správa
--> Postavení a působnost Kraje
--> Kontrola ve veřejné správě
--> Správní soudnictví
--> Sociální stát
--> Nástroje sociální politiky

Obchodně-závazkové vztahy

Definice pojmů v obchodně-závazkových vztazích.

Ochrana hospodářské soutěže

Definice pojmů hospodářské soutěže. Působnost zákona, nekalá soutěž, narušující dohody, tržní podíl, propojení a dohody, platnost zakázané dohody, Úřad pro OHS...

Kartelové právo

Seminárka o vývoji kartelového práva v České republice od Rakouska-Uherska po současnost.

Ochranné známky v ČR

Seminární práce na téma právních úprav ochranné známky v České republice.