SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Přijímačky - Biologie (Brno)

Biologie

Ukázkový test z biologie na přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Zdroj: www.navysokou.cz.


1. K vrozenému chování počítáme:
a) nepodmíněné reflexy
b) podmíněné reflexy
c) přenos naučeného chování z jedince na jedince

2. Zmnožení erytrocytů nad fyziologickou mez nastává:
a) jako kompenzace při snížení počtu bílých krvinek
b) při vyšším atmosférickém tlaku a lepších podmínkách sycení krve O2
c) při nitroděložním vývoji plodu

3. U tzv. přadných rostlin se pro průmyslové zpracování využívají pletiva:
a) všechna pletiva stonku
b) kolenchym
c) sklerenchym

4. Vnesení cizí DNA do bakteriální buňky se nazývá:
a) transformace
b) transgeneze
c) transdukce

5. V autogamní populaci:
a) se z generace na generaci zvyšuje frekvence homozygotů
b) dochází k náhodnému párování jedinců
c) postupně zcela vymizí heterozygoti

6. Která z uvedených skupin prvoků se vyznačuje přítomností dvou morfologicky i fyziologicky odlišných buněčných jader?
a) obrvenky (nálevníci)
b) kořenonožci
c) výtrusovci

7. Pestík je:
a) útvar vzniklý srůstem nitek a čnělek
b) soubor plodolistů v květu
c) plod nepravý

8. Trny dřišťálu a trnky jsou orgány:
a) analogické
b) homologické
c) adventivní

9. V obličejové části lebky se nachází:
a) kost spánková
b) kost radličná
c) šev věncový

10. Rozeznávání barev bylo prokázáno u:
a) rejska
b) psa
c) včely

11. Mezi zásadité aminokyseliny patří:
a) histidin
b) prolin
c) valin
d) leucin

12. Vyberte správní tvrzení:
a) proteiny jsou složené z D-aminokyselin
b) proteiny jsou zcela rozpustné ve vodě
c) proteiny jsou složeny z L-aminokyselin
d) proteiny nejsou obsaženy v rostlinách

13. Sinice obsahují tyto typy chlorofylu:
a) pouze bakteriochlorofyl
b) chlorofyl a a chlorofyl c
c) pouze chlorofyl a