SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Přijímačky - Společensko-vědní přehled (Opava)

Společensko-vědní přehled - test C

Přijímací zkouška do 1. ročníku OPF ze společensko-vědního přehledu (2003). Hodnocení: 1 otázka 4 body, max. 40 bodů.


Otázka č. 1

V kterých letech probíhala 1. světová válka:
...1914 - 1918

Otázka č. 2

Ve kterém průmyslovém odvětví lehkého průmyslu, rozšířeném hlavně v severních Čechách, bylo v období první ČSR nejvíce pracovníků:
...v textilním

Otázka č. 3

Kolik nezaměstnaných bylo v Československu na vrcholu velké recese 1929-1933 (počet osob):
...920 000 (1 mil.)

Otázka č. 4

Jak se jmenoval programový dokument první vlády osvobozeného Československa z roku 1945:
...Košický vládní program

Otázka č. 5

RVHP z roku 1949 byla založena jako:
a) společný orgán zemí východního bloku ke koordinování jejich ekonomiky
b) společný orgán zemí střední Evropy k vzájemnému rozvíjení výroby a obchodu
c) společný konzultativní orgán zemí západní a východní Evropy k prohloubení jejich ekonomické spolupráce
...(a)

Otázka č. 6

V které jaderné elektrárně na Ukrajině došlo v roce 1986 k havárii, jejíž emise pronikly i na území Československa:
...Černobyl

Otázka č. 7

Kteří premiéři se vystřídali v ČR po roce 1993 ve funkci předsedy vlády (stačí příjmení):
...V.Klaus (1993-1997), J.Tošovský (1998), M.Zeman (1998-2002) a V.Špidla (2002-doufejme v 2004)

Otázka č. 8

Vyjádřete česky funkci ombudsmana v ČR: a) je předsedou Nejvyššího správního soudu b) je veřejným ochráncem práv c) je prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu)

Otázka č. 9

Do Poslanecké sněmovny může být zvolen každý občan České republiky, který má právo volit a dosáhl věku:
...21 let

Otázka č. l0

Který z uvedených objektů nepatří ke státním symbolům ČR:
a) velký a malý státní znak
b) korunovační klenoty
c) vlajka prezidenta republiky
...(b)