SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Přijímačky - Společensko-vědní přehled (Opava)

Společensko-vědní přehled - test D

Přijímací zkouška do 1. ročníku OPF ze společensko-vědního přehledu (2003). Hodnocení: 1 otázka 4 body, max. 40 bodů.


Otázka č. 1

Která banka se stala po roce 1918 v ČSR největší bankou s českým kapitálem:
...Živnostenská banka

Otázka č. 2

V období tržní ekonomiky 1. ČSR existovaly nebo neexistovaly i státní podniky:
...existovaly

Otázka č. 3

Deflační měnová politika z první poloviny 20. let byla pro čs. ekonomiku výhodná:
a) pro dovoz zboží
b) pro vývoz zboží
c) pro dovoz i vývoz zboží

Otázka č. 4

Kdy byla podepsána tzv. mnichovská dohoda (stačí měsíc a rok):
...září 1938

Otázka č. 5

Která dvě platidla byla oficiálně používána na území Protektorátu Čechy a Morava:
...protektorátní koruna (K) a říšská marka (RM)

Otázka č. 6

Znárodňovací dekrety prezidenta republiky z října 1945 vyhlašovaly (vedle znárodnění hutí, dolů, bank a pojišťoven) znárodnění závodů s počtem zaměstnanců nad:
...500

Otázka č. 7

Jak se jmenoval manifest opozičních sil proti potlačování lidských práv v Československu z roku 1977:
...Charta 77

Otázka č. 8

Každá obec v ČR je podle nového správního členění součástí vyššího územního samosprávného celku. Uveďte jeho název:
...kraj

Otázka č. 9

Do Senátu může být zvolen každý občan České republiky, který má právo volit a dosáhl věku:
...40 let

Otázka č. l0

Vláda je vrcholným orgánem výkonné moci. Uveďte, komu je vláda ze své činnosti odpovědna:
a) Poslanecké sněmovně
b) Senátu
...(a)