SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Přijímačky - Společensko-vědní přehled (Opava)

Společensko-vědní přehled - test E

Přijímací zkouška do 1. ročníku OPF ze společensko-vědního přehledu (2003).
Hodnocení: 1 otázka 4 body, max. 40 bodů.


Otázka č. 1

Který stát byl v období první průmyslové revoluce nazýván „dílnou světa“:
... Anglie

Otázka č. 2

Kdo byl prvním a druhým prezidentem první ČSR (jméno, příjmení):
... T. G. Masaryk a E. Beneš

Otázka č. 3

Arizace v letech nacistické okupace znamenala:
a) vytlačení českých bank z vlastnictví podniků
b) ekonomickou a fyzickou likvidaci židovského obyvatelstva
c) očištění čs. pohraničí (Sudet) od českého obyvatelstva

Otázka č. 4

U kterého města v SSSR došlo v zimě 1942/43 k rozhodujícímu obratu na východní frontě:
... Stalingradu

Otázka č. 5

Likvidace soukromých podniků v průmyslu, výrobních řemeslech, obchodě a službách (pod 50 zaměstnanců) byla v Československu z rozhodující části dovršena v letech:
a) 1945 – 1948
b) 1948 – 1953
c) 1960 - 1965
... (b)

Otázka č. 6

V kterém nizozemském městě došlo v roce 1991 k dohodě mezi šéfy států a vlád členských zemí Evropských společenství o založení Evropské unie:
... Maastricht

Otázka č. 7

U kterých dvou obcí v ČR existují jaderné elektrárny:
... Dukovany a Temelín

Otázka č. 8

Ke konci kterého roku ukončily v ČR svou působnost okresní úřady:
... 2002

Otázka č. 9

Uveďte počet poslanců v Poslanecké sněmovně ČR a počet senátorů v Senátu ČR:
... 200 poslanců a 81 senátorů

Otázka č. l0

Je pravdou, že prezident republiky není z výkonu své funkce nikomu odpovědný:
a) ano
b) ne
... (a)