SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Přijímačky - Společensko-vědní přehled (Opava)

Společensko-vědní přehled - test F

Přijímací zkouška do 1. ročníku OPF ze společensko-vědního přehledu (2003).
Hodnocení: otázky 1 – 8 po 4 bodech, otázky 9 – 12 po 2 bodech, max. 40 bodů.


Otázka č. 1

Označte čtyři gotické památky:
chrám sv. Mikuláše v Praze, chrám sv. Barbory v Kutné Hoře (ANO), chrám sv. Víta na Pražském hradě (ANO), Karlův most v Praze (ANO), Klementinum v Praze, Karlštejn, zámek Kuks

Otázka č. 2

Doplňte jména:
poslední komunistický (totalitní) prezident
... Gustáv Husák
ministr zahraničí v první vládě samostatného Československa
... Edvard Beneš
americký generál, který velel invazi v Normandii
... Dwight Eisenhower
současný ministr školství, mládeže a tělovýchovy
... Petra Buzková

Otázka č. 3

Čtyři z uvedených vynálezů nepocházejí z 19. století – označte je:
teploměr, stopky, zápalky, vodní turbína, zvukový film, dieselový motor, kompas, dálnopis

Otázka č. 4

Který sovětský vůdce vystoupil na XX. sjezdu KSSS (Komunistické strany Sovětského svazu) v roce 1956 a co bylo obsahem jeho projevu?
... Nikita Chruščov s kritikou Stalinova kultu osobnosti

Otázka č. 5

Doplňte řeku, která protéká daným městem:
Poděbrady - Labe
Kroměříž - Morava
Karlovy Vary – Ohře, (Teplá)
České Budějovice – Vltava, (Malše)

Otázka č. 6

Doplňte:
Nejvyšší evropské pohoří - Alpy
Nejvyšší evropská hora - Mont Blanc
Nejdelší evropská řeka - Volha
Největší evropské jezero - Ladožské jezero

Otázka č. 7

Kterých šest zemí patří mezi zakládající země EU (EHS)?
a) Německo, Velká Británie, Francie, Itálie, Belgie, Dánsko
b) Francie, Velká Británie, Itálie, Německo, Nizozemsko, Belgie
c) Francie, Německo, Itálie, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko
d) Nizozemsko, Německo, Francie, Itálie, Španělsko, Velká Británie
... (c)

Otázka č. 8

Které země EU patří rovněž do tzv. skupiny zemí G8?
a) Německo, Francie, Itálie, Velká Británie
b) Švédsko, Řecko, Španělsko, Německo
c) Finsko, Portugalsko, Velká Británie, Irsko
d) Dánsko, Švédsko, Finsko, Nizozemsko
... (a)

Otázka č. 9

Jak se nazýval americký plán poválečné obnovy Evropy, nazvaný podle amerického státního tajemníka? Uveďte buď název plánu, nebo jméno tajemníka.
... Marshallův plán, George Marshall

Otázka č. l0

Která z institucí Evropské unie zasedá ve Štrasburku a v Bruselu a je sestavena z volených poslanců obyvatel zemí EU, jež zastupuje ? Mimo zákonodárné iniciativy schvaluje také rozpočet a dohlíží na práci Evropské komise.
... Evropský parlament

Otázka č. l1

Hranici kterých dvou států tvoří Niagarské vodopády?
... USA a Kanada

Otázka č. l2

Jak se jmenuje známý průliv, významné strategické středisko mezi Egejským a Marmarským mořem?
a) Bospor
b) Dardanely
c) Gibraltar
d) Mesinský
.. (d)