SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Přijímačky

Dávné písemné testy na přijímací zkoušky na VŠ

Testy ze společensko-vědního přehledu z roku 2003 Za poslání dík Markétě.

Ukázkové příklady testů na právnickou fakultu z všeobecného přehledu, logiky a historie.

Ukázkový test z biologie.