SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Daně - Veřejné a místní finance

Veřejné a místní finance

4. Veřejné statky - charakteristika, financování, zvláštnosti


Statek = slouží k uspokojení lidských potřeb

Členění
SOUKROMÉ
VEŘEJNÉ
- ČISTÉ
- SMÍŠENÉ

Soukromé statky
- statky, které lze dělit a poskytovat odděleně různým jednotlivcům (např. chléb)

Veřejné statky
- komodita z níž mají mít všichni lidé stejný prospěch
- prospěch je nedělitelný a lidé nemohou být vyloučeni z jejich využití (např. výdaje na národní obranu)

Čisté veřejné statky
- nelze spotřebu rozdělit na jednotky
- jsou spotřebované ve svém úhrnu a společně všemi spotřebiteli (např. veřejné osvětlení, obrana)

Smíšené veřejné statky
- jsou dělitelné do množství
- lze určit podíl jednotlivce ve spotřebě (např. vzdělání)

U většiny municipálních rozpočtů hlavní část výdajů je určena na veřejné statky. Zabezpečování statků je rozhodující funkcí obce.

Veřejné statky - financování obcí
A) Čisté veřejné statky
- např. výdaje na udržení veřejného pořádku a bezpečnosti
- výdaje na veřejné osvětlení
- výdaje na veřejnou komunikaci
- výdaje na čističku odpadních vod
- výdaje na platy

B) Smíšené veřejné statky
- např. vzdělání - ZŠ
- sociální programy - příspěvek na stravování, topení

Zabezpečování veřejných statků
- pomocí rozpočtu obce a příspěvkových organizací obce
- pomocí municipálních podniků
- pomocí soukromých firem

Při zajišťování veřejných statků mohou nastat 2 problémy:
1. jestli veřejné statky zajistit pro obyvatelstvo pomocí soukromých firem nebo municipálních podniků
- pokud jde o nezbytné služby, u kterých je třeba zajistit absolutní spolehlivost doporučuje se municipální podnik (např. zdravotnictví, vzdělání)
- municipální podnik se používá když není k dispozici žádná vhodná soukromá firma (tj. jsou vysoké náklady) - celkově je ale vhodnější soukromá firma (na základě výběrového řízení)

2. zda požadovat od obyvatelstva úhradu za spotřebu veřejných statků
- řeší se otázka zda obec bude financovat veř. statky celkově nebo částečně
- na spotřebě se podílí člověk tzv. uživatelským poplatkem - řeší se otázka zda poplatek půjde přímo do rozpočtu obce nebo přímo do podniku
- např. popelnice, doprava