AKCIE

Akciové investování

Nástroje

Fondy

Komentáře a slovníky


Miras.cz - Akcie - Nástroje - Akciové analýzy

Akciové analýzy I.

Klíč k úspěšnému obchodování na akciovém trhu je velmi jednoduchý: ve správný okamžik levně koupit správnou akcii, držet ji navždy, případně ji draze a se ziskem prodat. Problémem je již jen odhadnutí toho správného okamžiku a správné akcie. K vyřešení tohoto problému vznikly akciové analýzy na základě mnoha faktorů.

Cenový vývoj na akciovém trhu je obecně vyjadřován burzovními indexy (v ČR PX, v USA S&P500, DJIA atd.). Jde o jeden z nejdůležitějších předstihových ukazatelů v konjunkturním výzkumu pro indikaci hospodářských cyklů, neboť z empirických studií vyplývá, že vývoj akciového trhu předbíhá skutečný vývoj HDP přibližně o 6 měsíců. Proto analýza a predikce vývoje akcií je důležitá i pro pochopení a prognózy vývoje hospodářského produktu.

Lze říci, že se vznikem trhů s cennými papíry vznikly i první snahy o predikci budoucího vývoje kurzů. K rozmachu analytických metod došlo zejména po II. světové válce. To sebou přineslo i novou specializovanou profesi akciových analytiků. V bankách vznikly specializovaná oddělení pro analýzu cenných papírů (Research Departments) a byly zakládány specializované analytické společnosti (Research Companies - např. Moody´s Investor Service a Standard & Poor).

Obsah:

1. Úvod
2. Fundamentální analýza
2.1 Globální analýza
2.2 Odvětvová analýza
2.3 Podniková analýza
3. Technická analýza
4. Psychologická analýza
5. Teorie efektivních trhů
5.1 Anomálie na efektivních trzích
6. Zhodnocení
7. Literatura

Zdroj: Část mé seminárky "Akciové analýzy"
na předmět Konjunkturní výzkum (2000)