AKCIE

Akciové investování

Nástroje

Fondy

Komentáře a slovníky


Miras.cz - Akcie - Nástroje investora - Technická analýza

Technická analýza (1.)

Technická analýza se snaží předpovědět pohyby kurzů jednotlivých akcií pomocí analýzy minulého vývoje kurzů, objemu obchodů a minulých trendů. Je reakcí na kritiku fundamentální analýzy, její neschopnosti určit vnitřní hodnotu a zachytit kurzotvorné změny. Nedůvěřuje pramenům, podle kterých tvoří fundamentalisté své předpovědi a vytýká jim časovou náročnost.

Metod technické analýzy je mnoho, ale všechny se odvíjejí od pěti základních principů:
1) Kurzy akcií jsou určovány pouze nabídkou a poptávkou
2) Nabídka a poptávka je ovlivňována racionálními i iracionálními činiteli
3) Kurzy akcií mají tendenci pohybovat se v trendech po významné časové úseky
4) Změny v trendech jsou způsobovány posuny poptávky a nabídky a lze je včas identifikovat studiem historických cen a objemu obchodů
5) Mnoho grafických formací v grafech a diagramech má tendenci se opakovat, což umožňuje prognózovat budoucí vývoj kurzů akcií

Množství rozličných metod se dá shrnout do tří základních skupin:
1) Vyhodnocování trendů
2) Zkoumání grafů
3) Zkoumání klouzavých průměrů a indikátorů

Obsah:
Úvod
1. Analýza grafických formací; 1.1. Reverzní graf. formace
1.2 Konsolidační grafické formace; 1.3 Mezery
1.4 Trendy a trendové linie; 1.5 Podpora a odpor
2. Technické indikátory
3. Dowova teorie; 4. Závěr

Seznam literatury, přičemž některá byla použitá i v následujícíh odstavcích, najdete v příloze.
Zdroj grafů je Víšková, H. Technická analýza akcií. HZ Systém Praha, 1997.
Ke grafům: čárkovaná čára znamená objem obchodů, plná čára znamená kurz akcie.