AKCIE

Akciové investování

Nástroje

Fondy

Komentáře a slovníky


Miras.cz - Akcie - Investování - Modelová portfolio

Modelová miniportfolio

Pokusně jsem založil 1. března 2001 miniaturní portfolio a investoval do něj dvacet tisíc korun, které na úvod byly rozloženy do 3 titulů obchodovaných na pražské burze. Jak si vedlo, můžete sledovat níže. Průběh je počítán na konci čtvrtletí. Nějaký popisek k výsledkům se může objevit v Komentářích. Po necelých 7 letech přesáhlo portfolio nevídaný desetinásobek. A protože v rámci časových úspor se tu snažím trošku zredukovat pravidelné novinkové povinnosti, uzavírám toto portfolio k poslednímu dni roku 2007 na úrovni 208 500 Kč, tedy se ziskem +940 %. Stejně se toto bude momentálně těžko dále překonávat, kurzy již vypadají docela draze a není moc co kupovat.

VIn11 - Modelové české portfolio

Výpis úvodního portfolia:

VIn11  počet 
akcií
nákupní
kurz
nákup
celkem
vklad 1.3.2001   20 081,40 CZK
Český Telecom     14 409,10 5 727,40
IF Bohatství (do X/03) 6    1 358,00 8 148,00
Philip Morris (do IX/02) 1 6 206,00 6 206,00
ČEZ (od X/02) 155>75>50 92,50 14 337,50
Čs.radiokomunikace (X/03-X/05) 37 295,00 10 915,00
Unipetrol (od VII/05) 278 141,00 39 198,00
Zentiva (od X/05) 17 1001,00 17 001,00
ECM (od XII/06) 18 1432 25 776,00
výběr 31. 7. 2007   209 643,- CZK
1.3.01 Nákup na RMS Český Telecom 14*409.1, to je 5727.40 (poplatky 60.-)
1.3.01 Nákup IF Bohatství 6*1358.- = 8148.- (poplatky 79.1)
1.3.01 Nákup jedné akcie Philip Morris za 6206.- (poplatek 46.5)
25.3.01 Hrubá dividenda Philip Morris 940.-; srážková daň 15% 141.-; (hotovost 799.-)
31.4.02 Hrubá dividenda Philip Morris 1240,-; po zdanění 1054,- (hotovost 1853,-)
30.9.02 Prodej Philip Morris; celkem 12655,- minus poplatky 75,- (hotovost celkem 14433,-)
30.9.02 Nákup ČEZ po 92,50; 155 kusů; nákup celkem 14337,50; poplatky 95,- (hotovost 0)
5.5.03 Došlo k otevření IF Bohatství (poměr nových PL je 1:1000). Momentálně lze provést odkup s poplatky. Ty klesnou na nulu za 6 měsíců.
20.6.03 Dividendy Českého Telecomu 57,50 na akcii před zdaněním (684,3) a ČEZu 4,50 na akcii (595,9). Hotovost celkem 1277,20.
10.10.03 Prodej IF Bohatství 6000 * 1,6613 = 9967,80 (hotovost celkem 11245,-)
10.10.03 Nákup České radiokomunikace 37 * 295,- = 10915,- + poplatek 93Kč (0,85%) + 15Kč (zůstatek hotovosti 222 Kč)
30.07.04 Dividendy po zdanění: Český Telecom 14,45*14 = 202,30 a ČEZ 6,8*155 = 1054. Aktuální hotovost je 1478,30 Kč
07.07.05 Prodej ČEZ 80*479= 38320,- + popl.269 (hotovost 39529,3)
07.07.05 Nákup Unipetrol 278*141= 39198,- + popl.275 (hotovost 56,3)
07.07.05 Dividendy po zdanění: ČEZ 7,65*155 = 1185,7 (hotovost 1215)
15.10.05 Prodej České radiokomunikace: 37*450 = 16650 (hotovost 17865)
21.10.05 Nákup Zentiva: 17*1001 = 17017 + popl. 120 (hotovost 728)
30.09.06 Dividendy po zdanění: Český telecom 38,25*14 = 535.5; Zentiva 7,65*17 = 130; ČEZ 12,75*75 = 956 (hotovost 2349)
30.12.06 Prodej ČEZ 25*960 = 24000 - popl. 144
30.12.06 Nákup ECM 18*1432 = 25776 + popl. 155 (hotovost 274)
30.9.07 Dividendy ČEZ 20, Zentiva 11,5, Telefonica 50 (hotovost +1611 = 1885)
24-31.12.07 Prodej celého portfolia za 209643 Kč - popl. cca 1000 = výběr 208500 Kč.

datum celkem změna roční 
změna
O2 Zentiva ČEZ Unipetrol ECM
31.12.07 209 643,00 + 3,8 % + 25,2 % 544,8 972,0 1362,0 337,6 1203
30.9.07 201 923,80 + 1,1 % + 39,6 % 545,5 1179,0 1185,0 305,6 1564
30.6.07 199 694,40 + 11,0 % + 46,3 % 596,0 1442,0 1096,0 285,8 1795
31.3.07 179 893,60 + 7,5 % + 7,6 % 548,2 1443,0 941,1 235,6 1952
31.12.06 167 405,40 + 15,8 % + 14,3 % 476,0 1268,0 960,0 234,3 1432
30.9.06 144 593,50 + 6,0 % - 1,1 % 441,8 1301,0 790,5 196,6
30.6.06 136 452,20 - 18,4 % + 40,3 % 475,7 1068,0 751,6 198,8
31.3.06 167 113,60 + 14,1 % + 99,6 % 501,2 1270,0 819,2 274,6
31.12.05 146 512,50 + 0,2 % + 92,7 % 524,5 1136,0 736,3 232,5
30.9.05 146 155,70 + 50,3 % + 134,7 % 491,6 Zen 1001
ČRa 450
739,3 238,6
30.6.05 97 252,10 + 16,2 % + 97,5 % 465,7 440,0 470,8 N 141,0
31.3.05 83 721,80 + 10,1 % + 64,5 % 436,5 440,0 405,5
31.12.04 76 031,60 + 0,9 % + 91,7 % 369,2 448,0 340,7
30.11.04 75 346,20 + 16,7 % + 100,8 % 360,7 437,3 339,6
31.10.04 " 64 751,60 + 4,0 % + 73,0 % 324,2 440,0 273,9
30.9.04 62 268,50 + 14,6 % + 67,0 % 330,8 437,0 258,0
31.8.04 54 355,70 + 2,3 % + 48,7 % 336,5 438,7 208,2
31.7.04 53 154,80 + 7,9 % + 57,6 % 330,0 441,5 198,2
30.6.04 49 248,00 - 1,4 % + 55,8 % 320,5 427,5 185,3
31.5.04 49 967,20 - 7,7 % + 56,1 % 324,3 454,0 183,4
30.4.04 54 106,70 + 2,6 % + 76,2 % 341,3 514,5 194,0
31.3.04 52 728,80 + 10,8 % + 86,3 % 340,2 491,5 190,7
29.2.04 47 572,50 + 18,5 % + 73,5 % 328,5 406,0 178,9
31.1.04 40 148,80 + 1,3 % + 50,0 % 288,3 340,8 150,2
31.12.03 39 648,70 + 5,7 % +47,3 % 291,3 345,0 145,7
30.11.03 37 511,90 + 0,3 % +37,1 % 262,7 340,8 135,5
31.10.03 *37 407,50 + 0,31 % +45,1 % 277,5 ČRa 308,5
IFB 1661,3
141,2
31.9.03 37 291,00 + 2,03 % +40,2 % 291,5 1653,8 142,0
31.8.03 36 547,70 + 8,35 % +41,4 % 329,0 1631,0 134,7
31.7.03 33 732,60 + 6,74 % +31,9 % 262,5 1608,9 123,4
30.6.03 *31 603,30 - 1,27 % +38,9 % 282,5 1617,6 107,5
31.5.03 32 010,90 + 4,22 % +31,3 % 347,5 1597,4 113,3
30.4.03 30 715,50 + 8,54 % +32,4 % 331,0 1575,0 107,3
31.3.03 28 297,80 + 3,23 % +33,1 % 298,3 1535,1 96,2
28.2.03 27 412,00 + 2,43 % +28,7 % 268,5 1550,0 92,6
31.1.03 26 761,00 - 0,57 % +20,7 % 275,0 1540,0 88,2
31.12.02 26 913,30 - 1,62 % +22,2 % 244,7 1525,0 92,5
30.11.02 27 356,00 + 6,08 % +31,6 % 290,5 1510,0 91,8
31.10.02 *25 788,70 - 3,04 % +30,2 % 217,3 1510,0 ČEZ - 88,3
30.9.02 26 598,00 + 2,82 % +45,7 % 240,0 1455,0 12655,0
31.8.02 25 846,20 + 1,09 % +36,1 % 275,3 1450,0 11439,0
31.7.02 25 566,40 +12,33 % +30,9 % 280,1 1422,0 11260,0
30.6.02 22 760,00 -6,68 % +10,6 % 243,0 1380,0 9225,0
31.5.02 24 388,00 +5,15 % +20,1 % 310,5 1350,0 10138,0
30.4.02 *23 193,00 +9,10 % +16,9 % 340,0 1380,0 8300,0
31.3.02 21 258,00 -0,19 % +8,9 % 314,5 1301,0 8250,0
28.2.02 21 298,00 -3,94 % +6,1 % 315,5 1350,0 7982,0
31.1.02 22 172,40 +0,71 %   370,6 1330,0 8205,0
31.12.01 22 017,00 +5,87 %   362,5 1310,0 8283,0
30.11.01 20 795,80 +5,03 %   307,7 1365,0 7499,0
31.10.01 19 799,40 +8,45 %   291,1 1355,0 6795,0
30.9.01 18 256,20 -3,84 %   227,3 1270,0 6655,0
31.8.01 18 985,40 -2,81 %   260,1 1370,0 6325,0
31.7.01 19 534,00 -5,04 %   292,5 1410,0 6180,0
30.6.01 20 570,00 +1,27 %   365,0 1455,0 5931,0
31.5.01 20 311,40 +2,35 %   357,1 1438,0 5885,0
30.4.01 19 844,80 +1,63 %   362,2 1420,0 5455,0
31.3.01 * 19 527,40  -2,75 %   365,6 1339,0 5576,0
1.3.01  20 081,40     409,1 1358,0 6206,0
* započítána dividenda Philip Morris 799,- po zdanění
* započítána dividenda Philip Morris 1054,- po zdanění (celkem 1853,-)
* od tohoto měsíce je hotovost 0,-
* hotovost 1277,20
* hotovost 222,-
" hotovost 1478,3

Důvody pro první nákup cenných papírů (k 1.3.2001)

Český Telecom - vysoce volalitní (na našem trhu), nicméně nejkvalitnější česká akcie, která by měla zabezpečit vyšší růst. Nadprůměrně růstový telekomunikační sektor. Blížící se privatizace a vstup zahraničního vlastníka. Fundamentálně podhodnocenný papír.
IF Bohatství - Investiční fond 1. investiční a.s. spravovaná dnes ČSOB (poté co to ukradla IPB). Jde o smíšený fond - v akciích 45% a část též v zahraničí. V důsledku novely se očekává otevření IF, čímž se bude obchodovat za skutečnou hodnotu portfolia. Dnes má vysoký diskont přes 20%, což by znamenalo čtvrtinový zisk.
Philip Morris ČR - Velmi defenzivní akcie z necyklického odvětví výroby tabáku. Velmi dobré hospodářské výsledky a vysoké výplaty dividend (přes 15% ročně).