AKCIE

Akciové investování

Nástroje

Fondy

Komentáře a slovníky


Miras.cz - Akcie - Podílové fondy - Dluhopisové fondy

Dluhopisové fondy

Dluhopisové fondy by měly být dobrou kombinací pro ty, co chtějí dosáhnout vyšších výnosů než u bank či fondů peněžního trhu, ale zároveň nechtějí podstupovat riziko významných ztrát. Minimální investiční horizont je stanoven alespoň na tři roky. Průměrné zhodnocení z dřívějších více než 10 %, kleslo v roce 2003 k 5 procentům až k 0 - 4 % v posledních letech. Výjimečná situace na dluhopisových trzích v posledním roce ale vytáhla výnosy dluhopisových fondů do aktuálně nevídaných výšin nad 10 %. Jde však o velmi ojedinělý okamžik a tyto výnosy nelze v žádném případě očekávat do budoucnosti. Přehledný vývoj výnosů v jednotlivých letech od roku 2000 dokumentuje Fondliga.

Pohyby nejsou zapříčiněny pouze vyplácenými úroky jako u fondů peněžního trhu, ale i pohyby kurzů jednotlivých dluhopisů. Tyto kurzy mají podle některých teorií tendenci se pohybovat inverzně ke kurzům akcií. Vhodnou investicí mohou být zejména při ekonomickém poklesu, kdy velmi významným stimulem pro pohyby kurzů jsou změny úrokových sazeb. Při jejich poklesu kurzy dluhopisů většinou silně rostou a naopak. Toho jsme byli svědky v některých letech, kdy díky silnému poklesu českých úrokových sazeb dosahovaly fondy nezřídka výnosů i přes 10 procent ročně. Bohužel v současné situaci jsou úroky již na minimu a těžko předpokládat jejich další pokles, a proto ani výnosy jako v minulých letech.

Dluhopisové fondy investují hlavně do dluhopisů s různou dobou splatnosti, případně do nástrojů peněžního trhu či bankovních účtů. Variabilita dluhopisových investic je však již dosti široká od státních a mezinárodních dluhopisů po různé firemní dluhopisy. Rozlišují se podle doby splatnosti, určení vyplácených úroků, ratingů zemí či měnového rizika. Proto existují i dluhopisové fondy, které se profilují na vybraných částech trhu. Širokou nabídku mají zahraniční správci, kde je ale třeba často počítat s vyššími poplatky za nákup a vyššími požadavky na minimální investici.

Vzhledem k posilující koruně je třeba zvážit, zda investovat do fondů, které investují i do zahraničních dluhopisů (a to včetně oblíbených zemí jako Polsko či Maďarsko). Do svých investic bychom tak přidávali další rizikový element. Právě fondy, které jsou tímto směrem zaměřeny, byly v minulosti ztrátové (ISČS Trendbond, IKS Plus bondový). Vyšším výnosům totiž brání případné posilování české měny. Naopak pokud koruně nevěříme a očekáváme její pokles, můžeme takto dosáhnout dalších zisků.

Vzhledem k podobnosti investiční strategie našich nejvýznamnějších fondů a možnosti jejich zisků, hraje stále významnou roli výše poplatků. Nejhůře na tům zůstává, jak je u Komerční banky pravidlem, IKS Plus bondový.

Vybrané dluhopisové OPF k 28. 11. 2012

Název ČOJ (mil.Kč) Kurz Výnos za rok Vstup Odkup Správa
ISČS-Sporobond 11 000 2.0835 +12,52 % 1,0 % 0 0,9 %
ISČS-Trendbond 690 1.3487 +17,54 % 1,0 % 0 1,5 %
ING čs. fond obligací 6 940 2674,5 +7,80 % 2,1 % 0 1,0 %
IKS dluhopisový PLUS 6240.0 1.54332 +12,91 % 1,0 % až2 % 1,3 %

Vybrané dluhopisové OPF k 19.8.2003

Název ČOJ (mil.Kč) Kurz Výnos za rok Vstup Odkup Správa
ISČS-Sporobond 14002.0 1.5126 +4,65 %  0,5 % 0 1,2 %
ISČS-Bondinvest 405.1 5305,0 +4,64 % 0 0 1,2 %
ISČS-Trendbond 1758.3 1.0686 +5,60 % 1,5 % 0 0,8 %
ING čs. fond obligací 5409.8 1934,8 +4,64 % - - -
IKS dluhopisový 6240.0 1.4922 +4,85 % 0 0 1,5 %
IKS Plus bondový 1024.0 1.2087 +7,14 % 0 2,0 % 2,0 %
průměr     +5.25 %      

Pozn.: Tento článek byl uveřejněn dne 29. 6. 2002 na finance.centrum.cz, v roce 2003 a 2012 byl upraven a aktualizován.
Pozn.2: Současná výkonnost fondu nezaručuje výkonnost budoucí a hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat. Není zaručena plná návratnost původně investované částky.