AKCIE

Akciové investování

Nástroje

Fondy

Komentáře a slovníky


Miras.cz - Akcie - Investování do akcií

Akcie v ČR

Hodnota akcie

Akcie představuje podíl na majetku určité společnosti. Kapitálový trh v dlouhodobém horizontu ohodnocuje společnost na základě očekávaných budoucích zisků a plateb (dividend), které by podnik mohl teoreticky vyplatit. Doba držby akcie je teoreticky nekonečná.

Zisky z akcie

Byrokracie a daně

Stát se akcionářem je v našem socialistickém státě stále procházka liberálním rájem. Není třeba se registrovat na žádném úřadě a nemusíte se setkávat s žádným úředníkem a netýká se ho (zatím) zdravotní či sociální pojištění (což je ale v pořádku, neboť se investice kupují za již zdaněné peníze). Dlouhodobý investor nemusí vyplňovat ani žádné daňová přiznání, pokud akcie drží alespoň 3 roky (daní se zisk po odečtení poplatků, lze započítat i proti ztrátě u jiných akcií). České firmy v případě výplat dividend automaticky strhnou srážkovou daň 15 %. Z daňového hlediska jsou problémem příjmy ze zahraničních dividend kvůli dvojímu zdanění. I když je obchodník připíše na účet již po odečtení daně v zahraničí, stále se vás týká zdanění v ČR. Od vypočítané daně lze odečíst daň zaplacenou v zahraničí, která je téměř vždy vyšší než v ČR, ale to mohou požadovat Finanční úřady dokázat na speciálních a drahých formulářích vyžádané od zahraniční daňové správy.

Jediné, co je třeba pro českého akcionáře, je vybrat si obchodníka a registrace u Centrálního depozitáře cenných papírů (CDCP), kterou by měl provést obchodník automaticky a zdarma. Každý akcionář má tak vlastní účet, kde mu jsou vedeny zaknihované, tedy nelistinné, akcie.

V případě zahraničních akcií je situace o něco složitější. Není centrální evidence, ale akcie jsou vedeny na sběrných účtech obchodníků s cennými papíry. Vámi nakoupené zahraniční akcie jsou uloženy na jméno obchodníka. Zde je riziko krachu brokera či depozitáře, kdy můžete teoreticky dokonce přijít i o všechny akcie (viz Online Investors). Pro případ krachu obchodníka platí pojištění Garančního fondu do výše 90 %, ale jen do limitu 20 tisíc euro.

Centrální depozitář cenných papírů (CDCP) (bývalý UNIVYC) vede evidenci majitelů zaknihovaných cenných papírů obchodovaných v ČR. Každý akcionář zde může mít tak vlastní účet, kde mu jsou vedeny jeho cenné papíry. Do roku 2009 akcie vedlo Středisko cenných papírů (SCP). Operace související s nákupem a prodejem akcií jsou prováděny automaticky burzou. Za vedení účtu obchodník automaticky strhává drobné měsíční poplatky dle výše tržní hodnoty držených CP.
Burza cenných papírů Praha (BCPP) je hlavní český burzovní trh
RM-systém (RMS) je "druhý" český burzovní trh, kde můžete kromě českých nakoupit i některé zahraniční akcie. V zásadě je jedno, zda nakoupíte akcie přes BCPP či RMS. Majitelem je Fio a nabízí zde o něco menší poplatky, často vyšší nákupní ceny a mnohem slabší likviditu.
Zaknihovaný cenný papír - je veden pouze v počítačích. Nemá hmotnou podobu. V ČR má takovou formu drtivá většina akcií.
Režim T+2 - burzy pracují většinou v časovém režimu T+2 (vyjma RMS, kde se vše realizuje ihned), což znamená, že peníze za prodané akcie se připíšou až 2 dny po zobchodování pokynu (a stejně tak i akcie jsou přepsány až 2 dny po zobchodování). Na toto pozor zejména při tzv. rozhodných dnech, když chcete koupit akcii například kvůli dividendě, která se vyplácí vlastníkům akcií k 25. 6., musíte akcii fakticky nakoupit již o 2 dny dříve.