AKCIE

Akciové investování

Nástroje

Fondy

Komentáře a slovníky


Miras.cz - Akcie - Škola investování

Škola investování

Obecné informace o investování, posbírané v dávných časech na internetu a doplněné.

1. Škola investování - teoretický úvod
Slovník ekonomických ukazatelů - Vysvětlení ekonomických ukazatelů, které často rozhodují i o vývoji akciových kurzů. (7 stran)
Investorský výkladový slovník - Pojmy, jež se objevují v akciové problematice, vysvětlené jednou či dvěmi větami.
Investorský překladový slovník - Několik nejdůležitějších anglických termínů přeložené do řeči Kotliny.


Důvody investování

Hlavním důvodem, proč se lidé pouštějí do investování na akciových a jiných rizikových trzích je přirozená snaha překonat inflaci a zabránit znehodnocení svých úspor. Právě akcie nabízejí dlouhodobě nejvyšší výnosy a ve velmi dlouhodobém horizontu překvapivě i nejmenší riziko ztráty. Pokud se rozhodnete svěřit své úspory různým investičním poradcům a fondům, rozhodně se nezbavíte odpovědnosti za své peníze a své práce. Neberte vše smrtelně vážně, investování je i zábavné a často je to jediný přínos. Nebojte postavit svůj rozum proti významným investičním společnostem a Petrům Zahradníkům.

Nejdůležitější do počátku není ani tak shromáždění kapitálu na investování jako konečně začít něco dělat. Do začátků není třeba uvažovat o velkých částkách, ale naopak lze začít i jen s několika tisícovkami a postupně přikládat pod kotlík další kapitál. Začátečnické chyby tak alespoň méně bolí a nehrozí při nástupu na trh s velkým balíkem ve špatném období veliké ztráty, která pak mohou od dalšího investování spolehlivě odradit.

Při pravidelných příjmech se doporučuje ukládat alespoň desetinu z nich do různých investic. Důležitá je pak pravidelnost tohoto spoření. Než se pustíte do akcií, nechávejte si rezervní fond třeba na spořáku ve výši půlročního příjmu pro klid duše i peněženky.

V investování jde o nákup aktiv za účelem budoucího zisku. A to buď ve formě pravidelnějšího příjmu, který je možné odhadovat (dividendy, úroky, renty) nebo ve formě kapitálového zisku (rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou). Investování je dlouhodobé. Délka časového období pro odhadovanou návratnost investice a pravděpodobnost návratu je to, čím se často rozeznává investice od spekulace.

Vydělat peníze na trhu skutečně nemusí byt těžké. Investoři nakupující akcie v dlouhodobém horizontu mohou vydělat poměrně hodně. Důležité je odolat pokušení pustit se do krátkodobých spekulací s vidinou rychlého zbohatnutí. Většinou se i podaří vydělat několik procent v několika dnech, ale v okamžiku vložení ještě více vlastních (nebo dokonce půjčených) peněz, s železnou pravidelností přichází ztráta vetšiny peněz. Jediným dlouhodobě ověřeným způsobem výdělávání na spekulacích je prodávání knih a přednášek o tom.

Pro úspěšné investování je důležité vytvořit vhodně diverzifikované portfolio, které bude zahrnovat různé cenné papíry z různých oborů. Za optimální se doporučuje vlastnit cca. 15-30 titulů. Ideální výsledek diverzifikace je nemít v portfoliu mnoho cyklických, bankovních či třeba technologických zástupců. Vzhledem ke stále těsnější provázanosti ekonomik a burz se ale rozdíly mezi regiony či obory částečně smývají. Diverzifikované portfolio má menší volatilitu (riziko), ale také menší pravděpodobnost na dosažení velkých nárůstů. Prostě diverzifikované portfolio = průměrné portfolio.

Fakta investora

1. V dlouhodobém časovém horizontu jsou akcie nejvýnosnější
Akcie přináší svým vlastníkům dlouhodobě největší výnosy, v průměru 7 až 10 procent. Druhým nejziskovějším aktivem jsou obligace (dluhopisy). Ty však mají dlouhodobé výnosy až o polovinu menší, kolem 5 %. Proto u investic na dlouhou dobu (např. zajištění na důchod), je nákup akcií tou výhodnější variantou. Vysmějte se životním a penzijním pojišťovnám, které Vám slibují úrok kolem dvou procent s tím, že investují do bezpečných instrumentů (vklady u bank a státní dluhopisy).

2. Investice do akcií v krátkodobém časovém horizontu může být riskantní
Každá výhoda sebou nese i nevýhody. V případě vyšších výnosů je to vyšší riziko. V průměru se sice na akciích vydělává až k deseti procentům ročně, ale jsou roky, kdy celý trh klesne o 40 % (1931, 2007) či naopak stoupne o 100 %. I během jediného dne dokázal celý trh spadnout o čtvrtinu (1987). Období, kdy se na akciích dalo prodělat v 10letém horizontu, se však již vyskytují minimálně.

3. Riskantní investice vynáší více
Investoři požadují vyšší úrok za postoupení vyššího rizika. Akcie jsou rizikovější než obligace, a proto i výnos z akcií je vyšší, než z obligací. Stejně tak výnos z dlouhodobých obligací je vyšší než u krátkodobých obligací - čím déle investor musí čekat na vyplacení obligace, tím je větší pravděpodobnost, že nějaká událost znehodnotí investici.

4. Největším determinantem ceny akcií jsou zisky společnosti
Z krátkodobého hlediska má na změnu cen vliv mnoho faktorů – od úrokové míry, chování investorů až po počasí. Z dlouhodobého hlediska ale cenu akcií ovlivňují nejvíce zisky (a dividendy) společnosti a jejich budoucí výhled.

5. Špatný rok pro obligace je dobrým rokem pro akcie
Klasická věta, která platí v jednom ohledu (ale je v řada jiných ohledů ne). Jedním důvodem je to, že když investoři prodávají akcie, přesunují kapitál se do jiných instrumentů, většinou bezpečnějších, což je nejblíže k obligacím, ale i ke zlatu nebo ke kryptoměnám). Podstata spočívá v ekonomickém cyklu: když ekonomika roste, ceny akcií také rostou > ekonomika se přehřívá > zvyšují se úrokové sazby a ceny dluhopisů tím klesají > to utlumuje ekonomický boom a ceny akcií začínají klesat > vysoké úrokové sazby posílají ekonomiku do krize > úrokové sazby klesají a ceny dluhopisů tím rostou > nízké úrokové sazby začínají stimulovat ekonomiku a kurzy akcií začínají růst, atd...

6. Rostoucí úrokové míry mají negativní dopad na obligace
Když úrokové míry rostou, ceny obligací klesají. Pokud má existující obligace fixní výnos (5 %) a vzroste inflace (z 2 % na 4 %), klesne reálný výnos z této obligace (z 3 % na 1 %), a tak klesne její cena (obligace najednou vynáší reálně pouze jedno procento místo dřívějších tří). Naopak, při poklesu úrokových měr ceny obligací stoupají. Tento efekt je nejsilnější u dlouhodobých obligací.
Např. obligace stojí 1000 Kč a nese fixní 5% úrok (teda 50 Kč). Pokud tržní úrokové sazby vzrosotu na 10 %, nikdo už nekoupí obligaci, která nese 50 Kč a stojí 1000. Protože úrok je fixní, musí klesnout cena obligace na úroveň odpovídající 10% úroku, tedy na 500 Kč.

7. Inflace nejvíce ohrožuje dlouhodobé investice
I sebezajímavější výnos je k ničemu, když je míra inflace ještě větší. Nicméně právě akcie (na rozdíl od dluhopisů) si umí obecně poradit i s vyšší inflací a tu zohlednit v růstů svých kurzů.

8. Indexové investiční fondy/akcie mají často vyšší výnos než aktivně řízené fondy
V indexovém fondu rozděluje manažer portfolia svěřené prostředky podle indexu trhu a nesleduje jednotlivé akcie. Jen málo aktivně řízených fondů dosahuje lepších výsledků než celý trh a navíc mají vyšší poplatky za svůj provoz. Indexovými fondy či akciemi máme zajištěn alespoň průměr, a ten vůbec není špatný. (viz článek).

Investiční horizont

Je doporučováno dodržovat u akciových investic minimální časový horizont 5-10 let. V dlouhodobých horizontech (spoření na důchod) jsou už akcie relativně bezpečný instrument, protože riziko klesá s časem. Dokonce ani na nákupu akcií v roce 1929 před Velkou krizí nešlo v horizontu 30 let prodělat. Pokud bychom napříkald v letech 1975-2003 investovali do amerických akcií (index S&P 500) jen na jeden rok, poměr plusových a minusových let by byl 80 ku 20 (maximální ztráta 26,6 %). V případě investičního horizontu 5 let by tento poměr dosáhl 96 ku 4 (maximální ztráta už jen 3,8% p.a.). Při delším horizontu se dosahovalo již jen kladné zhodnocení (např. u 7-letého investičního horizontu by minimální výnos byl 5,6 % p.a.). Představu o jednotlivých výnosech naznačí historické zkušenosti za světa z let 1920 - 1995 (viz tabulka).

Tab.: Výnosy jednotlivých investic

InvesticePrůměrný výnosRiziko (volatilita)Rekordní výnos* (rok)Rekordní ztráta* (rok)Ziskových roků*Ztrátových roků*
Peněžní trh0,0450,0314,7 % (81)0,0 % (40)681
Obligace0,0550,08543,8 % (82)-8,1 % (69)5316
Akcie0,10,254,0 % (33)-43,0 % (31)4920
Mladé akcie0,120,35143,0 % (33)-50,0 % (31)4821
* na příkladu amerického akciového trhu 1926 - 1994 (Ibbotson & Sinquefield: Stocks, Bonds, Bills and Inflation; 1994 Yearbook

Doporučení a zásady

1) Nejednejte s firmou, která nemá patřičné povolení. Taková firma nepodléhá dozoru ČNB a navíc se dopouští nezákonné činnosti. Od roku 2006 provádí dozor nad finančním trhem místo Komise pro cenné papíry Česká národní banka, kde najdete seznamy registrovaných subjektů.

2) Nekupujte investice nabízené v nevyžádané poště nebo po telefonu neznámým volajícím, ani se nenechejte obchodníkem k nakoupení investic přemluvit.

3) Neinvestujte do něčeho, čemu nerozumíte. Poraďte se s odborníky a čtěte informace ze všech dostupných zdrojů.

4) Neočekávejte, že se investované peníze určitě vrátí. Důkladně prověřte všechny investice, které nabízejí předem stanovený výnos, co nabízejí a za jakých podmínek.

5) Nedůvěřujte nabídkám rychlého zisku nebo neobvykle vysokých výnosů. Vysoké výnosy obvykle znamenají vysoké riziko. Zní-li nabídka až neskutečně dobře, nejspíše neskutečná je. Nezapomeňte, že lákavé výsledky investování v minulosti nejsou nejmenší zárukou budoucích výnosů.

6) Zvažte svůj postoj k riziku. Různé investice přináší různý stupeň rizika. A různí investoři mají různě silné nervy toto riziko akceptovat. Jaké ztráty jste schopni akceptovat?

7) Uvědomte si, co je Vaším cílem. Udržet krok s inflací? Dosáhnout co největšího zhodnocení svých peněz? Na jak dlouho si můžete dovolit své peníze blokovat.

8) Porovnávejte výši poplatků.

9) Předpokládejte, že finanční poradce nemusí být nestranný. Zeptejte se, jak je odměňován. Může doporučovat produkty firmy, která ho zaměstnává nebo od firem dávající nejvyšší provize.

10) Uschovejte kopie veškeré korespondence a dokumentů.

11) Před obchodování si uvědomte, že každý obchod v sobě obsahuje vysokou míru nejistoty a stresu. Mnoho spekulantů (investorů) učiní chybné rozhodnutí právě pod tlakem stresu. Tedy ne z důvodu nezkušenosti nebo chyby, ale z důvodu nekázně.

12) Spekulování není hra, ale seriózní a obtížná práce. Nikdy proto neobchodujte jen proto, že máte pocit, že ”něco” přece musíte udělat.

13) Jako při každé práci musíte i při spekulaci vědět vždy, co děláte a proč. Musíte tedy vědět, co je cílem Vašeho úsilí. Vytvořte si plán práce. Nikdy neobchodujte, nejste-li si jisti tím, co děláte a proč.

14) Abyste mohli být v obchodě úspěšní, musíte mít zboží, které od Vás vždy někdo koupí. Obchodujte tedy pouze, je-li zamýšlená investice dostatečně likvidní.

Zdroj: www.sec.cz